Photo shoot and brochure for Industry Open 2020

Site photography / Brochure typesetting / Graphic design

Město Plzeň si u nás objednalo přípravu tištěného průvodce po industriálních památkách Plzně a Plzeňského kraje. Kromě sazby a grafické úpravy brožury jsme zajistili rovněž focení lokací. Pořízené fotografie slouží také na portálu industryopen.cz

Fotografie lokací