Synnduit Solutions

Logo / Branding / Corporate Identity

Synnduit solutions Ltd je vznikající kanadská společnost zabývající se propojováním databází napříč platformami. Název Synnduit je kombinací slov synapse (synapse) a conduit (potrubí). Součástí zadání bylo vyjádřit logotypem konektivitu a spojení. Zvolili jsme futuristický vizuální styl s odkazem k moderním technologiím.

Při tvorbě vizuálního stylu i logotypu jsme se vydali cestou tvorby unikátního fontu Synnduit, který je jak součástí logotypu, tak celé corporate identity. Font je robustní a jeho tvarosloví odkazuje jak k synapsím, tak potrubí, které jsou obsaženy v názvu společnosti.
Samotný logotyp a jeho tvarosloví odkazují k technologiím. Symbol položeného „S“ vyjadřuje synapsi i potrubí, obecně řečeno propojování informací pomocí technologií. Tvarosloví loga Synnduit je kombinací rovných a kruhových konstrukčních prvků, které vyjadřují high-tech řešení v oblasti propojování informací.
Barevnost vizuálního stylu vychází ze tří barev a jejich přechodů. Přechod navozuje dojem high-tech softwarového řešení, odkazuje rovněž k místu původu Synnduit Solutions skrze barevnost polárních září. Barevné schéma i další zákonitosti vizuálního stylu jsou, jako u všech našich logotypů popsány v přehledném grafickém manuálu.