Rezidence Na Roudné

Logo / Webdesign / Web / Sazba

Pro prezentaci Rezidence Na Roudné jsme zvolili puristický vizuální styl vycházející z tradice architektonického řemesla a originality samotného architektonického návrhu. Dominantami vizuálu jsou velkoryse pojatá bílá plocha, vyjádření hmoty v ploše pomocí piktogramů a schémat domu. Výsledkem je responzivní webdesign, který zapadá jednotného vizuálního stylu, jehož součástí jsou logotyp i tištěné materiály.

Webové stránky projektu: http://rezidencenaroudne.woop.design/

Logotyp pro Rezidenci Na Roudné má přirozeně pouze omezenou trvanlivost a nemusí tak vynikat mimořádnou nadčasovostí. Zvolili jsme proto spíše určitý piktogram, který znázorňuje klíčové hmoty bytového domu a zapadá mezi ostatní piktogramy vytvořené pro projekt Rezidence Na Roudné.

Při práci na tomto projektu jsme se podíleli rovněž na precizování samotných vizualizací architektury a to tak, aby vynikla především její puristická práce s hmotou a vizualizace tak zapadaly do celé koncepce prezentace projektu.

Výsledkem je ucelený vizuální styl od responzivního webdesignu po tištěné propagační materiály, který ctí charakter architektury a podtrhuje její silné stránky.